Regulamin

 1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) przed rozpoczęciem kursu nauki pływania ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach.
 2. Rodzic przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do podpisania oświadczenia
  o treści: "Lekarz ogólny (pediatra) nie stwierdził przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach na basenie, prowadzonych przez Szkołę Pływania Szkrab?
 3. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania SZKRAB oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 4. Kurs to cykl 10 spotkań raz w tygodniu po 30 minut dla dzieci od 3 - 5 lat na pływalni Boguszowice, Gorzyce, oraz od 3 miesięcy do 5 lat na pływalni Elektrowni Rybnik 
 5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, jak i dokonanie wpłaty według cennika zamieszczonego na stronie www.wodneszkraby.pl w zakładce "gdzie, kiedy, za ile?" przelewem na konto przed pierwszymi zajęciami bądź ostatecznie na pierwszych zajęciach - dotyczy pływalni w Boguszowicach oraz Gorzycach.    Osoby robiące przelew proszone są aby w tytule podać imię i nazwisko dziecka. Za zajęcia na Elektrowni Rybnik opłatę dokonują Państwo na kasach w dniu pierwszych zajęć. 

 

ING Bank Śląski 33 1050 1605 1000 0090 6077 8058

Szkoła Pływania SZKRAB

ul. Marii Dąbrowskiej 33

44-373 Wodzisław Śląski

 

 1. Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje, o ile rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie dwóch lekcji. W przypadku rezygnacji z kursu po trzeciej lekcji pieniądze nie będą zwracane.
 2. Po rezygnacji po pierwszych bądź drugich zajęciach zwrot zostanie dokonany po odliczeniu kwoty jak za wejścia jednorazowe.
 3. Opuszczone zajęcia mogą być odrobione tylko w wyjątkowych przypadkach losowych (pobyty w szpitalu, przewlekła choroba) po uzgodnieniu z właścicielem Szkoły Pływania ?SZKRAB?. Odrobieniu podlegają maksymalnie 2 lekcje.
 4. Lekcje niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika nie przechodzą na kolejny kurs, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecności.
 5. W zajęciach biorą udział dzieci od 3  miesięcy do 5 roku życia.
 6. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe.
 7. Na pływalnię należy przyjść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w celu odpowiedniego przygotowania się do nich.
 8. Dziecko wchodzi do wody pod opieką rodzica (opiekuna)
 9. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 10. Osoby przystępujące do zajęć po terminie rozpoczęcia kursu nie ponoszą opłat za lekcje, które już się odbyły.
 11. Cena kursu obejmuje wejście na pływalnię rodzica z dzieckiem 
 12. Rodziców prosi się o sprawdzenie list uczestników według wybranej przez Państwa pływalni, na którą zostało wysłane zgłoszenie w zakładce "Gdzie kiedy za ile" 2 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 13. Każdy uczestnik po ukończonym kursie otrzyma dyplom 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko dziecka:
Wiek dziecka:
Pływalnia:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Źródło informacji o szkole:
Wyczyść
Wyślij
Uwagi rodzica: